Tag: Eid al-Fitr

ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್ ಆಚರಣೆ
ಮೈಸೂರು

ಈದ್-ಉಲ್-ಫಿತರ್ ಆಚರಣೆ

June 10, 2018

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಲಷ್ಕರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಅಶೋಕಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಸೀದಿ ಆಜûಮ್ ಮರ್ಕಾಜ್ó ಅಹಲೆ ಸುನ್ನತೋ ಜಮಾತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 11 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಬೆ ಖಾದರ್ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮಾಜ್-ಇ-ಇಶಾಖ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮಾಜ್-ಇ-ತರಾವಿ ಮತ್ತು ಫಜಿûಲುತ್-ಇ-ಶಾಜಿ ಖಾದರ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಾಫಿಜ್ó ಖಾರಿ ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಮೊಹಮದ್ ಶಂಶುಲ್ ಹುದಾ, ಖತೀಬ್ & ಖಾಜಿó, ಇದಾರೆ ಷರಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಅeóÁಮ್ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಮಸೀದಿ ತೆರೆದಿದ್ದು…

Translate »