Tag: Demonetization

ನಿಷೇಧಗೊಂಡ ಹಳೇ ನೋಟುಗಳ ನೆನಪು
ಮೈಸೂರು

ನಿಷೇಧಗೊಂಡ ಹಳೇ ನೋಟುಗಳ ನೆನಪು

November 9, 2018

ಮೈಸೂರು: ಹಳೇ ನೋಟುಗಳು ನಿಷೇಧವಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಅಗ್ರ ಹಾರದ ಮಾಧವರಾವ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಳೇ ನೋಟುಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಗೈದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ ಲಾಯಿತು. ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾದ ಕಡಕೊಳ ಜಗದೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ ದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಬಳಕೆಯ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಂದು ಅಂತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರುಗಳ…

Translate »