ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂ. 1.14, ಡೀಸೆಲ್ ರೂ.1.12 ಹೆಚ್ಚಳ
ಮೈಸೂರು

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂ. 1.14, ಡೀಸೆಲ್ ರೂ.1.12 ಹೆಚ್ಚಳ

July 14, 2018

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 1.14 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 1.12ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾ ಗದೆ. ಬಜೆಟ್‍ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತೈಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Translate »