ಪೆಟ್ರೋಲ್ 7 ಪೈಸೆ, ಡೀಸೆಲ್ 5 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ
ಮೈಸೂರು

ಪೆಟ್ರೋಲ್ 7 ಪೈಸೆ, ಡೀಸೆಲ್ 5 ಪೈಸೆ ಇಳಿಕೆ

June 1, 2018

ನವದೆಹಲಿ: ಅಂತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 7 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ 5 ಪೈಸೆಯಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ 16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರು ವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಕಳೆದ ಮೇ 14ರಿಂದ ಮೊನ್ನೆಯವರೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಲೀಟರ್‍ಗೆ 3ರೂಪಾಯಿ 8 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‍ಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ 38 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 1 ಪೈಸೆ ಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಟ್‍ಗನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಮೆಟ್ರೊ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ.

Translate »