ಮಿಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಡಾ.ಸ್ವಾತಿ
ಹಾಸನ

ಮಿಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಡಾ.ಸ್ವಾತಿ

ಹಾಸನ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ಮಾರಿಯೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಸ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೂ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಮಿಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಯುವ ಕಲಾವಿದೆ ಡಾ.ಸ್ವಾತಿ ಪಿ. ಭಾರದ್ವಾಜ್ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜೂನ್ 29 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸ್ವಾತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

May 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *